Bimfire Initiativet

Vår vision

Genom att omforma hur vi arbetar med brandskydd är vår vision att skapa förutsättningar för samskapande i byggprocessens samtliga delar. Med en obruten informationskedja kan du vara säker på att ha rätt data och ha uppfyllt gällande regler. Det är dags att brandskyddsbranschen blir digital på riktigt, gör saker på rätt sätt och gör det hela vägen från design till förvaltning.

Vårt mål är att förändra byggindustrin på riktigt och på lång sikt. Byggnader designas och konstrueras för att hålla år, årtionden eller till och med århundraden. Vi tror att brandskyddsåtgärder ska hanteras på samma sätt.

Bryter silos

Bimfire initiativet har som mål att bryta upp de traditionella silosen och samla ihop delarna i en obruten informationskedja. Rätt data blir tillgänglig vid rätt tid för alla i projektet. Detta ger dem möjlighet att kommunicera, förvalta och samskapa effektivt. Gårdagens misslyckanden blir morgondagens möjligheter när vi går från ett reaktivt tankesätt mot ett proaktivt.

Värdedrivna arbetsflöden

Bimfire släpper lös kraften i värdedrivna arbetsflöden, med en sund risk-kontroll som ger dig transparenta ändringsloggar. Detta försäkrar både kvalitet och regeluppfyllnad. Vår digitala plattform hjälper dig nå alla nödvändiga säkerhetsmål.