Gör mer. Klicka mindre.

Briab Bimfire Tools™

Lägg till brandsäkerhetsrelaterad information direkt i ditt arbetsflöde i Revit. Upptäck hur Bimfire Tools kan underlägga din arbetsdag. Intiutiva verktyg som är lägga att komma igång med, kommer ge resultat direkt. Ett smartare sätt att arbeta med design brandskydd helt enkelt.

Easier. Faster. Safer.

Start today.

Architecture

Bimfire Tools – Frees up time to really be the expert

Fire Safety Engineer

Bimfire Tools – a smarter way of working with Fire Safety Design.

Listen to what users say about

Briab Bimfire Tools™

"Why hasn’t this been available before? How can you not work this way?"

"It takes away all the boring stuff and puts a smile on my face"