Bimfire News

All the latest and greatest about Bimfire Suite

Så lyckas du med din BIM-implementering

Published: 2021-02-03

Digitalisering har de senaste åren varit ett av våra mest populära modeord. Att digitalisera innebär att ta hjälp av modern teknologi för att utföra verksamheten, eller som i vissa fall där hela verksamhetens kärnpunkt består av tekniska lösningar och tjänster. Att digitalisera sig ser de flesta idag som självklart men hur detta görs på rätt sätt kan vara svårare än man tror.

Att digitalisera innebär att integrera IT-lösningar för att förbättra, effektivisera eller stärka en verksamhet. Detta görs delvis genom att köpa in tekniska verktyg men en aspekt som är minst lika, om inte mer, viktig är hur den tekniken hanteras av medarbetarna. Med hantering menar vi utbildning, strategier och arbetsmetoder som berör de tekniska bitarna. Det är inte förrän dessa är på plats som du kommer kunna nyttja alla fördelar av det digitala.

De digitaliseringsprocesser som sker inom byggbranschen handlar ofta om BIM, Building information management. BIM innebär både digitala verktyg som ritprogram och informationshantering men också arbetsprocesser med fokus på samarbete och kommunikation. Briab - Brand & Riskingenjörerna AB förstod tidigt vikten av digitala BIM-flöden och arbetar kontinuerligt för att hela tiden bli bättre.

– I digitaliseringen är det viktigt att inse att de digitala verktyg som finns inte löser problemet – de skapar förutsättningar att lösa problemet. De tekniska lösningarna möjliggör förändringsprocessen men kräver också att vi förändrar vårt sätt att arbeta för att nå dess fulla potential, säger Oskar Ekberg, konsultchef och brandskyddsprojektör på Briab - Brand & Riskingenjörerna AB.

  1. Förstå varför du digitaliserar
    När du påbörjar en större förändringsprocess behöver du förstå varför, alltså vilket som är det bakomliggande värdet av implementeringen. Det är inte förrän det finns ett tydligt syfte med konkreta mål som en digitalisering ger den positiva effekt som den faktiskt kan.

– På Briab finns motivationen i att kunna öka vår förståelse för de byggnader vi projekterar, minska dubbelarbete i projekteringsgruppen och reducera risken för eventuella missförstånd och på så sätt höja kvaliteten på vår leverans. Med statiskt platta PDF:er kunde vi bara leverera på ett sätt men med BIM får vi tillgång till och kan leverera mycket mer information. Då känns det tråkigt och kontraproduktivt att tugga på som vi alltid har gjort, i synnerhet när alla andra börjar hantera sin information i nya format. Så målet med BIM-implementeringen är att bidra med tydligare information för att skapa bättre projekt, tekniken blir bara ett medel för att uppnå det.

  1. Planera, administrera, organisera
    Av naturliga skäl är vi ofta fokuserade på effektiv produktion men att lägga en god grund inför större förändringsarbete kommer att bidra till en kortare övergångsperiod och snabbare resultat. Det gäller även att skapa goda rutiner för sina arbetsprocesser när förändringarna väl är på plats.

– För att projektera brandskyddet i BIM-miljö håller vi just nu på att, förutom att hela tiden bli bättre i Revit, justera vår projekteringsprocess. Genom att utgå från modellen som grund istället för PDF-ritningar har vi varit tvungna att förändra rutiner för hur vi budgeterar, planerar vårt arbete och kvalitetssäkrar leveranserna, menar Oskar och fortsätter; Vi satsar även vidare på kompetensutveckling hos medarbetarna och ökar kapaciteten att projektera i BIM gradvis i den takt som vi utgår från modellbaserad projektering i fler och fler projekt.

  1. Följ upp din leverans
    Nästa framgångsfaktor är att säkerställa att den information som produceras faktiskt används i den fortsatta projekteringen. Poängen med BIM är att information hanteras och lever vidare i en obruten kedja. Därför är det viktigt att som leverantör säkerställa att resultatet används på rätt sätt liksom att som avsändare vara tydlig mot mottagaren att leveransen ser annorlunda ut.

– Det är inte bara vi som brandingenjörer som måste förändra arbetsprocesser, vi måste ha respekt för att det kräver något av andra också. Det blir särskilt viktigt under omställningsperioden att följa upp leveransen så att beställaren förstår hur informationen ska användas på bästa sätt. Vi får också ett ansvar att stötta övriga projektörer i hur de kan tillgodogöra sig den nya informationen och ta fram BIM- manualer som speglar användningen. Med andra ord, det är i nära dialog med arkitekter och övriga projektörer som vi på riktigt kan lyckas med BIM-implementeringen.

Oskar Ekberg är konsultchef och brandskyddsprojektör på Briab och leder det strategiska arbetet med Briabs långsiktiga BIM-verksamhet.

Är du intresserad av att testa projektering i BIM är första steget att börja utforska 3D-modellering. Med Bimfire Tools kan du leverera brandskyddsinformation direkt in i Autodesk Revit och möjliggöra för en objektsbaserad projekteringsprocess. Du hittar mer information hos oss eller hos våra återförsäljare.