Bimfire News

All the latest and greatest about Bimfire Suite

PRESSMEDDELANDE: Bimfire mest innovativa PropTech-bolag

Published: 2020-12-15

Under Business Arena Stockholm den 8 december korades vinnarna av det nya priset BA Tech Awards. Segern i kategorin Mest innovativa PropTech-bolag togs hem av Bimfire Software med produktserien Bimfire Suite.

Bimfire utsågs som det mest innovativa PropTech-bolaget, medan Fastighets AB Förvaltaren tog hem segern inom kategorin mest innovativa fastighetsaktör. BA Tech Awards är ett innovationspris som arrangeras av Business Arena i samarbete med Nordic Proptech Initiative vars syfte är att lyfta fram digitala initiativ inom fastighetssektorn. De nominerade parterna fick under tisdagen den 8 december chans att presentera sina lösningar och svara på frågor från juryn.

Johan Norén, affärschef för Bimfire:

Vi är glada och stolta över att ha vunnit. Jag vill särskilt lyfta att teamet bakom Bimfire har varit nyckeln för att nå hela vägen. Priset är ett kvitto på att Bimfire möter ett viktigt behov. Bimfire är unikt ur ett internationellt perspektiv och det är otroligt spännande att se det gensvar vi får från kunder, partners och även från myndighetshåll.

Juryns motivering för vinnaren i kategorin Mest innovativa PropTech- bolag löd:

I känsliga delar av verksamheten kan både tid och tillgänglighet till data vara avgörande. Med rätt hantering av tekniken kan digitaliseringen vara ett redskap som underlättar, inte minst när det gäller trygghet. Att ha kontroll över kommunikation och kritisk information gynnar både företag som kund. Denna innovation är skapad för att integreras i redan existerande system och kommer med all säkerhet vara efterfrågat av fastighetsägare lokalt och globalt.

Brandsäkerhet behöver ses som en levande arbetsprocess, vilket underlättas av digitala arbetsverktyg och nya tankesätt. Michael Strömgren, projektledare för forskningsprojektet Den obrutna informationskedjan för brandskydd, leder europeiskt arbete inom kvalitetssäkring och informationshantering samt inom BIM och brandsäkerhet i svensk standardisering (SIS). Michael menar att digital informationshantering kan öka tryggheten för både fastighetsägare som boende.

Med branden i Grenfell Tower och den nioåriga förseningen av Berlins flygplats ser vi att misslyckad informationshantering av brandskydd kan få katastrofala följder. Vi behöver en obruten informationskedja för brandskydd för att kunna bygga robust och hållbart. Skandinavien ligger långt framme inom digitaliserat brandskydd ur ett internationellt perspektiv, och det ska vi vara stolta över.

PropTech, Property Technology eller ”fastighetsteknik”, är ett begrepp som beskriver den digitalisering som fastighets- och förvaltingsektorn genomgår. Det kan innebära allt från digitalisering av processer som tillämpning av plattform- eller informationsteknik och är ett växande begrepp i branschen.

Johan Norén:

Med Bimfire Suite möjliggör vi bättre arbetsprocesser, smart informationshantering, kommunikation, regelefterlevnad och effektivare asset management. Brandskydd ska inte vara svårare än vad det är. Man ska kunna lita på att en byggnad har rätt skyddsnivå, och att man kan vara trygg i sin byggnad.

Bimfire Suites första produkt, Bimfire Tools, är ute på marknaden och gör det nu möjligt för brandprojektören att kommunicera digitalt och modellbaserat direkt med alla kompetenser i en fastighets projekteringsteam. På det sättet lägger vi grunden för nya värden under projektering, utförande och förvaltning. Det är tillsammans vi skapar en brandsäker värld.

För mer information, kontakta:
Johan Norén
Business Director, Bimfire Software
08-406 66 06 / johan.noren@bimfire.se

Michael Strömgren
Public Affairs Manager, Briab - Brand & Riskingenjörerna AB
0703 80 58 92 / michael.stromgren@briab.se