Bimfire News

All the latest and greatest about Bimfire Suite

Digitalisering och BIM i ropet

Published: 2020-11-10

Digitalisering och BIM fortsätter vara i ropet. I Storbritannien presenterades i somras ett första lagförslag på förbättrat brandskyddsarbete, hemma i Sverige har en motion lagts fram som föreslår riksdagen att studera förutsättningarna för BIM-krav.

Brandskyddsarbete är inte en statisk entitet, det är ett levande arbetsflöde. Eftersom våra byggda miljöer, liksom naturen, ständigt förändras behöver även brandskyddet följa med.

Fler och fler ser värdet i den obrutna informationskedjan av byggnadsinformation, från första utkast till drift och förvaltning. Nu har Bimfire Suite, vårt initiativ till att digitalisera brandskyddsdata, nominerats till BA Tech Awards!

Innovationstävlingen Business Arena Tech Awards är ett samarbete mellan Business Arena och Nordic Proptech Initiativ och anordnas för att uppmärksamma digitala initiativ som tar fastighetsbranschen snabbare in i framtiden. Bimfire Suites arbete är en av tre Proptech-satsningar som nominerats. Vi är väldigt glada att vår vilja att digitalisera och effektivisera hanteringen av brandskyddsinformation tas väl emot.

Att inkludera brandskydd i den digitala projekteringen innebär att kritisk brandskyddsinformation hanteras i den gemensamma BIM-modellen. Att arbeta i BIM innebär inte bara bättre kontroll och visualisering av data, det innebär också att information sparas för framtidens förvaltningsskede. Bimfire bryter ner de traditionella stuprören för att sätta ihop bitarna i en obruten informationskedja. Rätt data blir tillgänglig vid rätt tidpunkt för rätt aktörer, vilket rätt möjligheter för att kommunicera, verka och samskapa effektivt. På så vis går vi från ett reaktivt tänkesätt till ett proaktivt och brandskyddsinformationen hålls levande, uppdaterad och alltid aktuell.

Är du brandingenjör och vill börja arbeta med din brandskyddsdata i BIM-modellen? Spana in vår Revit-plugin Bimfire Tools!